Меѓународен ден на озонската обвивка

ozonday2016 Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 16 Септември како Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка. Во чест на денот во 1987 година се потпишал Монтраелскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка….