• Завршени проекти

  - Проект за чилери

  - Проект за МеБр

  - Проект Фринко

  - План за управување и ракување со халоните

  - План за управување и ракување со средства за ладење

  - Елиминација на CFC-11 во производството на цврсти PU сендвич панели

  - Елиминација на CFC-11 во производството на меки пени

  - План за комплтна елиминација на CFCs

  - Замена на метилбромидот во земјоделството